Nyhetsbrev fra Presteforeningen

1. september 2021

Søk videreutdanning innen 15. september

Det er lyst ut fem viderutdanningskurs med søknadsfrist i høst:

  • Det gamle testamente som ressurs i prestetjenesten, 10 stp, VID (vår 2022)
  • Pastoral lederuvikling (PLU), 30 stp, VID (vår 2022-vår 2023)
  • Pilegrim i historie og samtid, 10 stp, TF (vår og høst 2022)
  • Sannhetskommisjoner, forsoning og helbredelse av minner, 10 stp, VID Tromsø (vår 2022)
  • Pastoralklinisk utdanning (PKU), 20 stp, MF - Lovisenberg diakonale sykehus (høst 2022)
Les mer
 

Faglig påfyll?

Prest.no har samlet informasjon om et knippe kurs og konferanser som vi tror er aktuelle for våre medlemmer. Høsten kan by på både webinarer, digitale konferanser og konferanser og seminarer hvor en møtes fysisk.

 

Søk PFs internasjonale stipend

Stipendet skal benyttes til formål som på ulike måter bidrar til at impulser fra andre kirker beriker pastoralteologi/pastoral praksis i Norge. Søknadsfrist 15. september 2021.

 

Enighet i lønnsoppgjøret i KA

Mellomoppgjøret i kirken ble avsluttet med enighet ved midnatt mandag. Oppgjøret fikk en total økonomisk ramme på 2,82 %, noe som er på nivå med sammenliknbare tariffområder. -Vi er fornøyd med at vi i år kom til enighet i lønnsoppgjøret, selv om vårt krav om å redusere differansen i lønnsnivået mellom kirkelige fellesråd og kommunal sektor ikke ble innfridd, sier Presteforeningens forhandlingssjef Kristian Mollestad.

  • Til ansatte i rettssubjektet Den norske kirke ble det gitt 2,5 % i lønnsøkning per 1.5.21, lønnstabellene justeres tilsvarende. I tillegg er det satt av midler til lokale forhandlinger. 
  • Til ansatte i fellesrådene ble det gitt et generelt tillegg på fra 10 000-21 000 kr. Lønnstabellene justeres tilsvarende. Størrelsen på tillegget varierer avhengig av lønnsgruppe og ansiennitet. Det ble ikke satt av midler til lokale forhandlinger.
Les mer

Lokale forhandlinger ved helseforetakene

Lønnsoppgjøret ved helseforetakene har stått på pause mens man ventet på kjennelse fra lønnsnemnda etter streiken før sommeren. Nå er det åpnet for lokale forhandlinger ved helseforetakene.

LES MER

Bestill presteskjorte fra Fair & Square 

Frist: 15. september. Nyheten denne gangen er at de også kommer i grått.

Alle har glidelås i nakken. Og de er selvfølgelig laget under gode arbeidsforhold. Passer godt for oss prester 😊

Vi minner også om at PFs medlemmer får 15% rabatt på alle ordinære varer hos Fair & Square med koden: presteforeningen17

Bestill kolleksjonen Ekklesial her

Hjelp flomofrene i Etiopia

Sentralstyret har vedtatt at Presteforeningen gir 50 000 kr til akutt nødhjelp og gjenoppbygging av Mekane Yesus kirkens teologiske seminar, etter flommen i Addis Abeba. Vil du være med og hjelpe våre venner og kolleger i Etiopia?