Nyhetsbrev til helseprester

Nyhetsbrev til helseprester fra Presteforeningen, februar 2022.

Inneholder ikke sensitivt materiale. Kan deles.

Fagdag høsten 2022

FAPH planlegger en fagdag onsdag 16. november. Sett av datoen! Den planlegges som en hybrid der deltakerne kan velge om de vil komme til Oslo til fysisk fagdag i Kirkens Hus, eller delta digitalt. Vi kommer tilbake til temaer for fagdagen.

Allerede nå vil vi gjerne oppfordre kollegaer som forsker eller driver med lokale fagutviklingsprosjekt om å melde seg til FAPH med tanke på å presentere noe på fagdagen. Bruk lenken under!

Dagen er ellers med hensikt lagt i forkant av VAKE Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep, som har sin novemberkonferanse 17. og 18. november. Noen kan jo kanskje tenke seg å få med seg litt mer når de først tar turen til hovedstaden?

Foreløpig er det ingen egen nettside for dette arrangementet.

Henvendelse via e-post til PFs sekretariat her

Konsultasjon i bispemøtet

Torsdag 17. februar er leder i FAPH invitert inn i bispemøtet til en konsultasjon om spesialpresttjenesten, sammen med en fengselsprest, en studentprest og en feltprest. Biskopene ønsker å høre om tjenesten vår, og om det er utfordringer vi ønsker at biskopene følger opp.

Bakgrunnen for saken er diskusjonen fra sist år om prestetjenestens plass innenfor de ulike institusjonene, aktualisert på NTNU og i Forsvaret. Bispemøtet ønsker en samtale om hvordan synliggjøre spesialpresttjenesten som en sentral tjeneste for kirken, og vise at den har en berettiget plass i et livssynsåpent samfunn.

Har du innspill til møtet, kontakt PFs ansvarlige på mail her:

Send e-post til PFs FAPH-kontakt

Spesialistgodkjenning

Kapellet på Gjøvik sykehus. Foto: Oppland arbeiderblad.

Vi minner om søknadsfrist 15. mars 2022 for å søke om spesialistgodkjenning. Bruk søknadsskjema «Spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor». Skjemaet og reglement for godkjenning finner du her:

Søknadsskjema her ➔

Retningslinjer for spesialistgodkjenning

Vi vil i løpet av våren arbeide med å revidere retningslinjene for godkjenning som «Spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor». Det reviderte forslaget vil deretter sendes videre til sentralstyret.

Kontakt FAPH-kontakt i PF for info

Tips oss gjerne om saker!

Vi setter pris på innspill og kommentarer til saker fagutvalget arbeider med, og også tips om saker vi bør se nærmere på. Vi nås best på epost:

Tips gjerne FAPH-kontakt i PF