Etter- og videreutdanning, tariff

Nytt om etterutdanning, arbeidsveilederutdanning, tariffnytt , stipender.

Medlemsfordeler innen bank og forsikring.

Etter- og videreutdanningkurs våren 2022

Her finner du oversikt over videreutdanningskurs som lyses ut våren 2021, med oppstart til høsten. Det er Bispemøtet som koordinerer etter- og videreutdanningen for prester ansatt i bispedømmene. Kursene er også åpne for andre prester.

For høstsemesteret 2022 er det lyst ut kurs i arbeidsveiledning, pastoralklinisk utdanning, og prest og teolog i praksis, 

Søknadsfristen 15. mars gjelder for søknad om studiestøtte og permisjon fra arbeidsgiver. NB: Du må også søke studiestedet om opptak på kurset. Denne fristen går fram av den enkelte kursutlysningen.

Les mer om EVU her

Lønnsoppgjør-22

– I KA forventer vi et resultat på minst samme nivå som sammenlikn-bare tariffområder. Dette henger blant annet sammen med de rekrut-teringsutfordringene vi ser for utdanningsgruppene i kirken, sier forhandlingssjef i PF, Gun Hafsaas.

Forhandlingene i tariffområde KA er foreløpig planlagt til slutten av juni, etter at de største offentlige områdene (KS og stat) er avsluttet.

Mer om lønnsoppgjøret 2022 ➔

Vil du bli veileder?

Arbeidsveiledning (ABV) er et redskap for utvikling og vekst i yrkesutøvelsen gjennom hele yrkeslivet.

Åndelig veiledning (ÅVL) gir hjelp til å fokusere på troserfaring i hverdagsliv og tjeneste. Ekstra aktuelt nå etter pandemitiden?

Mer om veiledning ➔

Internasj. stipend

Frie internasjonale stipend skal bidra til at impulser fra andre kirker beriker pastoral teologi eller praksis i Norge.

Tildelte midler våren 2022 må være benyttet innen utgangen av 2023.

Søknadsfrist for H-22: 15.03.22.

Mer om frie internasj. stipend ➔

Medlemsbanken vår

Visste du at PF-medlemmer har svært gode betingelser i Nordea? Tar du i bruk medlemsfordelene dine, kan du bruke mindre penger på lån og mer på noe annet du ønsker deg!

Nordea for PF-medlemmer: ➔

Forsikring for PF-medlemmer: minus 20%!

Som PF-medlem får du 20% rabatt på alle KNIF Trygghets forsikringer. Det kan bli mye å spare! Over tusen medlemmer har benyttet seg av denne medlemsfordelen på forsikring. Ta kontakt og få et uforpliktende tilbud! Vil du bytte forsikringsselskap ordner Knif Trygghet alt for deg.

Forsikring i KNIF for PF-medlemmer: ➔