Nytt fra PF til alle medlemmer i KA-området

Stoff om kirkelig organisering. Ukraina-ressurser. 05-04-2022

God og velsignet påske til alle!

PFs infomøter om kirkelig organisering

Presteforeningen vil etter påske 2022 avholde informasjonsmøter om prosessen med kirkelig organisering. Temaer for møtene er:

  • Hva sier høringen?
  • Hva legges det opp til i Kirkerådets dokumenter?
  • Hvor står Presteforeningens anliggender?
  • Hva skjer framover?

Møtene blir digitale på Zoom og åpne for alle PFs medlemmer. Tidspunktene er:

  • Enten tirsdag 26. april kl. 15.00-16.00
  • Eller tirsdag 3. mai kl. 9.00-10.00

Trykk på knappen under, så kommer du direkte til siden for påmelding.

Gå direkte til påmelding til infomøte om krk org

Nødhjelp: ressurser om kirkelig organisering

For deg som vil sette deg grundig inn i temaet kirkelig organisering (og det anbefaler vi jo!), har Presteforeningen laget en egen seksjon med stoff om emnet på sine nettsider. Der viser vi til materiale fra PF, Kirkerådet og andre.

I denne seksjonen finner du informasjon om prosessen, både historikk og hva som skjer framover, se lenker nedover i teksten. Du finner også Presteforeningens synspunkter, høringsuttalelsen fra oktober 2021, og nettsaker hvor PF ved leder har uttalt seg. Seksjonen vil bli holdt løpende oppdatert.

Bakgrunnsstoff om kirkelig organisering

Kirken i møte med flyktninger fra Ukraina? Webinarer og ressurser

Det er utviklet en rekke ressurser med tanke på Den norske kirkes og andre tros- og livssynssamfunns møte med flyktninger fra Ukraina. Framover blir det også avholdt flere webinarer om tematikken. Denne artikkelen lister opp mange av disse ressursene så de blir enklere å finne. Aktørene det lenkes til inkluderer KA, Norges kristne råd, Kirkerådet, KFUK-KFUM, og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Kirken i møte med ukrainske flyktninger, ressurser
Prester kjører ofte mye

Kjøregodtgjørelse og drivstoffpriser

I kjølvannet av de høye drivstoff- og energiprisene i vinter, har mange spurt hva slags sammenheng det er med kjøregodtgjørelsen vi kan kreve. Forhandlingsleder Gun Hafsaas forklarer her hva som gjelder.

Km-satser & drivstoffpriser