Vis nyhetsbrevet i nettleser

Nyhetsbrev 5. mars 2021

Kjære medlem! 
I dette nyhetsbrevet kan du lese om
videreutdanningskurs, stipend fra PF
og solidaritetsprosjektet vårt i Etiopia.

Videreutdanningskurs med søknadsfrist 15. mars 2021

På tide med litt faglig påfyll? En rekke videreutdanningskurs er lyst ut med søknadsfrist til arbeidsgiver 15. mars (for deg som jobber i Den norske kirke). Medlemmer med andre arbeidsgivere kan også søke. Søknadsfrist til det enkelte studiested finner du i beskrivelsen av hvert kurs.

- Funksjonshemming og kirken (10 stp, VID/nettstøttet kurs)
- Kunsten å snekre en preken (prostibasert emne, 10 stp, MF)
- PKU på Lovisenberg (20 stp, 11 uker sammenhengende) eller Institutt for sjelesorg (20 stp, utvidet tidsramme, 6 kursuker)
- Tro og livstolkning i Sápmi (15 + 15 stp, Samisk høskole)
- Fornorskning, sannhetssøking og historisk rettferdighet (10 stp, VID Tromsø)
- Prest og teolog i praksis (5 + 5 stp, VID)

Se mer om alle kursene her

Frie internasjonale stipend, søknadsfrist 15. mars

I håp om bedre tider lyser vi nå ut Presteforeningens frie internasjonale stipend. Stipendene har en samlet verdi på kr 50 000,- (maks. støttebeløp per stipendiat kr. 20 000,-). Stipendene skal benyttes til formål som på ulike måter bidrar til at impulser fra andre kirker beriker pastoralteologi/pastoral praksis i Norge

Det er to årlige søknadsfrister, 15.3. og 15.9. Ca. halvparten av rammen tildeles hvert semester. Presteforeningens fagavdeling tildeler stipendet. Tildelte midler våren 2021 må være benyttet innen 1. juli 2022.

Les mer om stipendet her

Utdanning frigjør - PFs solidaritetsprosjekt

Det er ikke bare egne medlemmer som kan få stipend fra Presteforeningen. Vi bidrar også med utdanningsstipend til kvinnelige teologistudenter i Mekane Yesus-kirken i Etiopia. Stipendordningen forvaltes av NMS, som ønsker å bidra til å gjøre flere kvinner klare for ordinasjon til kirkelige tjeneste. I 2020 har samtlige kvinner på stipendordningen fullført studiene.

Møt Sinkinesh Garcho som forteller om hvordan utdanningen har frigjort henne og gitt henne nye fremtidsmuligheter.

Les en oppdatering fra prosjektet i 2020

Kjenner du medlemsfordelene dine i Unio?

Gjennom vårt medlemskap i Unio har du som PF-medlem tilgang på en rekke medlemsfordeler. Kanskje planlegger du sommerferie i Norge? Trenger du leiebil eller overnatting? Skal du kjøpe ny el-bil eller trenger du nye treningsklær til påskeferien?

Les mer på unio.no

For medlemstilbudene som krever innlogging eller dokumentasjon på medlemskap i PF, ta kontakt med sekretariatet på pf@prest.no

Klikk her hvis du ikke ønsker at Presteforeningen skal sende deg nyheter og generell medlemsinformasjon.