Vis nyhetsbrevet i nettleser

Nyhetsbrev 24. mars 2021

Kjære medlem!
På vei inn i påskehøytiden har vi enda en gang fått nye innstramninger. Vi er slitne nå, og det er lov.
Påskehøytiden kommer selv om kirken er stengt.
Hva man kan få til i påsken vil variere veldig, og det er helt greit. Uansett hvordan påsken blir for deg, så ønsker jeg deg Guds velsignelse over dagene som ligger foran oss. 
Hilsen Martin Enstad, leder

I nyhetsbrevet kan du lese om vedtakene som ble gjort på generalforsamlingen 2021.

Hva skjedde på generalforsamlingen?

De 165 delegatene til generalforsamlingen 2021 har lagt politiske mål for foreningens arbeid de neste tre årene, valgt nytt sentralstyre og innført en ny medlemsskapskategori i lovene.

Her finner du en oppsummering av det som ble vedtatt

Her finner du leders tale ved åpning av generalforsamlingen

Mål knyttet til kirkelig organisering

Generalforsamlingen har i strategi- og handlingsplanens overordnete mål sagt at PF skal sikre at våre tillitsvalgte er godt forberedt til å ivareta medlemmenes interesser ved endringer i kirkelig organisering, og at vi skal jobbe for at dagens nivå på medbestemmelse ikke svekkes. Videre at PF skal jobbe for en kirkelig organisering i tråd med de føringer som er gitt av generalforsamlingen 2021.

Presteforeningen skal jobbe for en kirkeordning som særlig
- Avklarer den ordinerte tjenestens handlingsrom og plass i kirken
- Gir de vigslede stillingene selvstendighet, tillit og ansvar
- Ivaretar kirkens åndelige dimensjon
- Sikrer god kirkefaglig ledelse og gir gode rammer for utøvelse av ledelse
- Sikrer at biskopenes rolle som ledere og tilsynspersoner ikke svekkes
- Tar hensyn til norsk demografi og geografi
- Har et enkelt og kostnadseffektivt byråkrati
- Sikrer arbeidstakere medbestemmelse på alle nivå

I tillegg har generalforsamlingen vedtatt en resolusjon om intern organisasjonsprosess når PF skal utarbeide sitt høringssvar om kirkelig organisering. Resolusjonen understreker at det er viktig at rapporten om kirkelig organisering kommer på en bred organisatorisk behandling. Sentralstyret vil på sitt møte i april behandle et forslag til hvordan denne prosessen skal gjennomføres.

Les hele strategi- og handlingsplanen 2021-2024 her

Nytt sentralstyre

Generalforsamlingen valgte nytt sentralstyre. Martin Enstad fra Borg bispedømme ble gjenvalgt som leder. Eldfrid-Marie Bakken fra Nidaros ble valgt som ny nestleder. De øvrige medlemmene er Jon Aalborg (Sjømannskirken, gjenvalg), Jon Arne Tandberg (Nord-Hålogaland) og Ingvild Bjørnøy Lalim (Stavanger).

Les mer om styret her

Ny medlemskategori - rekrutter din kollega!

Generalforsamlingen gjorde endringer i PFs lover. Blant annet er medlemskapskategoriene i § 2 utvidet, slik at det er åpnet for medlemskap for studenter og andre som tar vikariater i kirken uten å oppfylle kvalifikasjonskravene til fast tilsetting. Denne gruppen er en viktig rekrutteringsbase for kirken og PF. Som ny i jobben og vikar vil det være viktig å ha en stødig fagforening ryggen. Vi ønsker hjertelig velkommen til oss!

Enten du har en kollega som faller i denne kategorien, eller en annen ny kollega – gjør vedkommende og PF den tjenesten å sjekke om medlemskap i PF er noe for dem!

Innmeldingsskjema finner du her.

#bliminkollega

Dere som står i tjenesten til daglig kom med bildene og fortellingene da kampanjen #bliminkollega gikk i sosiale medier før jul. Og nå har vi har gått sammen med Fagforbundet teoLOgene, Diakonforbundet, KUFO og Creo og samlet noen av bidragene i et lite hefte. Her finner du bilder og tekster som viser fram kirken som en meningsfull og faglig spennende arbeidsplass.

Presteforeningen har noen hundre eksemplarer av heftet som det er mulig å bestille med tanke på utdeling. Ta kontakt med sekretariatet!

Les mer om heftet her

Klikk her hvis du ikke ønsker at Presteforeningen skal sende deg nyheter og generell medlemsinformasjon.