Vis nyhetsbrevet i nettleser

Nyhetsbrev 21. april 2021

Kjære medlem!
I dette nyhetsbrevet kan du lese om
PFs arbeid med klima- og bærekraftsspørsmål, 
og organisasjonsintern høringsprosess om kirkelig organisering. 

PF styrker arbeidet med bærekraftsmålene

-Det er viktig for oss som prester og fagforening å bidra aktivt til at verden sammen når FNs bærekraftmål, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Generalforsamlingen har lagt ambisiøse mål i strategi- og handlingsplanen for PFs engasjement på dette området. Vi skal jobbe både internt i egen organisasjon og overfor kirke, samfunn og arbeidsgiver.

-Hele organisasjonen må være forberedt på å bidra, sier generalsekretær Anna Grønvik.

Les mer her

Er du prest ansatt i rDnk? - Husk å svare på arbeidstidsundersøkelsen!

Dette er en viktig undersøkelse for å kartlegge prestenes erfaring både med datasystemet TID og ordningen/arbeidstidsavtalen. Undersøkelsen vil gi arbeidsgiver og fagforeningene et felles kunnskapsgrunnlag om hvordan dette bør utvikles videre.

Presteforeningen oppfordrer alle berørte medlemmer til å besvare undersøkelsen innen fristen 2. mai. Den er sendt ut av Rambøll på vegne av arbeidsgiver. Har du ikke motatt undersøkelsen eller har spørsmål om undersøkelsen ta kontakt med arbeidsgiver.

Kirkelig organisering – organisasjonsintern høring i PF

Som mange av dere kjenner til ble det nylig levert en rapport om ny kirkelig organisering, etter oppdrag fra Kirkerådet. Det er ventet at Kirkerådet vil sende denne på høring etter sitt møte i slutten av mai.

Sentralstyret oppfordrer alle medlemmer til å sette seg godt inn i rapporten og delta aktivt i debatten. Her kan du lese hva PFs leder foreløpig har sagt om rapporten. Det vil etter hvert komme flere saker på prest.no om ulike tema som berøres i eller av rapporten. Følg også med på kirken.no/kirkeligorganisering, og sjekk gjerne ut spørsmål og svar-siden der.

Generalforsamlingen har bedt om at det gjennomføres en bred organisasjonsmessig høring i Presteforeningen i forbindelse med utarbeiding av PFs høringssvar. Prosessen ledes av Sentralstyret, og det endelige høringssvaret skal avgis av Representantskapet på et ekstraordinært møte i slutten av september.

Sett av tid til møte i organisasjonsleddet
Høringsorganene internt i PF vil være organisasjonsleddene, det er derfor viktig at det planlegges møter i hvert lokallag, fagutvalg, stiftsstyre og tariffutvalg før intern høringsfrist 10. september.

Åpne informasjonsmøter for PFs medlemmer
Det blir også holdt 3 informasjonsmøter for PFs medlemmer i løpet av mai. Møtene er åpne for alle medlemmer, men krever påmelding. Ved behov inviteres det eventuelt til møte også i juni, etter at Kirkerådet har presentert sitt høringsopplegg.
På møtene blir det informasjon om hovedtrekk ved rapporten og mulighet for å stille spørsmål. Det legges ikke opp til debatt om rapporten i disse møtene, det må tas lokalt i det enkelte utvalg.

Meld deg på infomøte her.
Velg mellom fredag 21. mai kl 9-10, onsdag 26. mai kl 9-10 eller onsdag 26. mai kl 17-18. 
Lenke til møtet sendes til de påmeldte dagen før møtet.

Viktige datoer
11. mai: Sentralstyret behandler forslag til internt høringsopplegg/interne høringsspørsmål.
Snarest etter 11. mai: Høringsopplegget sendes til alle lokallag, fagutvalg, tariffutvalg og stiftsstyrer. Intern høringsfrist 10. september.

21. og 26. mai: Åpne digitale informasjonsmøter for medlemmer om rapporten med mulighet til spørsmål. Se påmelding lenger opp.

27.-28. mai møte i Kirkerådet som skal vedta høringsdokument.

9. juni: Møte i PFs representantskap. Gjennomgang av rapporten. Samtale.

25.-26. august: Sentralstyret gjennomgår rapporten og har en foreløpig drøfting av mulige synspunkter og momenter til høringsuttalelse.

NB! 10. september: Organisasjonsintern frist for høringsinnspill fra lokallag, fagutvalg, tariffutvalg og stiftsstyrer.

17. september: Sentralstyret vedtar forslag til høringsuttalelse som oversendes Representantskapet.

29. september: Ekstraordinært representantskapsmøte vedtar Presteforeningens høringsuttalelse.

1. oktober antatt høringsfrist til Kirkerådet
 

Klikk her hvis du ikke ønsker at Presteforeningen skal sende deg nyheter og generell medlemsinformasjon.