Vis nyhetsbrevet i nettleser

Nyhetsbrev 20. mai 2021

Kjære medlem!
I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om
 aksjonen "Sammen som kirke i hele verden",
åpne infomøter om ny kirkelig organisering,
ledig stilling i sekretariatet,
tariffoppgjøret 2021 m.m.

Er din menighet med?

Sammen med menigheter i hele Norge deltar Presteforeningen i aksjonen "Sammen som kirke i hele verden". Mellom Kristi Himmelfartsdag og St. Hans setter vi fokus på misjonsansvaret og samhold med våre søsterkirker i hele verden.

- "I love learning!" Ordene tilhører Nardos Hiruy, en av tre kvinnelige mastergradsstudenter i teologi på NMS sitt stipendprogram som Presteforeningen støtter gjennom vårt solidaritetsprosjekt.
 Stipendordningen retter seg mot kvinner i Mekane Yesus-kirken i Etiopia og har som mål å gjøre dem klare for ordinasjon til kirkelig tjeneste og utfordre kirken til å ansette kvinner i prestestillinger på alle nivå i kirken. Mekane Yesus-kirken er den eneste kirken i Etiopia som ordinerer kvinner til prestetjeneste. 
- Gjennom dette studiet får jeg være en del av lederskapet i menigheten min, og jeg ønsker også å være en forandringsagent i min lokale sammenheng, forteller Nardos Hiruy.

Les intervju med Nardos Hiruy og mer om Presteforeningens solidaritetsprosjekt her.

Les mer om aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" her, der finner du blant annet prekenressurser for søndagene i aksjonsperioden.

Likestillingsarbeidet i kirken må styrkes

– Resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen for kvinnelige prester viser at det er helt nødvendig å sette likestilling på dagsorden i Den norske kirke. Det er ikke akseptabelt at 1 av 5 kvinner opplever diskriminering i sitt arbeid som prest i Den norske kirke, sier Ingvild Bjørnøy Lalim, sentralstyremedlem og leder av Presteforeningens fagutvalg for likestillings- og diskrimineringsspørsmål.

Les hva PFs politiske ledelse sier om funnene i undersøkelsen her.

Ledig stilling i PFs sekretariat

Vi søker etter en prest med interesse for kommunikasjonsarbeid til rådgiverstilling i Presteforeningens sekretariat. Vi ønsker oss en kollega som har et engasjement for å synliggjøre PF i offentligheten, på nett og i sosiale medier. Stillingen vil også få ansvar for en økt satsning på rekruttering. Er det deg?

Les mer om stillingen her
Søknadsfrist 4. juni

Åpne infomøter om kirkelig organisering

Trenger du en rask innføring i rapporten fra hovedutvalg for ny kirkelig organisering? Vi holder åpne møter for våre medlemmer 21. og 26. mai. Leder Martin Enstad orienterer om hovedtrekk ved rapporten og det blir mulighet for å stille spørsmål. Det legges ikke opp til debatt om rapporten i disse møtene.

Møtene krever påmelding. Velg mellom fredag 21. mai kl 9-10, onsdag 26. mai kl 9-10 eller onsdag 26. mai kl 18-19. 

Meld deg på her

Webinar om lønn for enkelttjenester 1. juni kl 9.30-10.15

Fra 1.11.20 er det nye regler for hvordan fast ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet) kan godtgjøres for enkelttjenester. Hovedregelen er at det enten er ordinær arbeidstid eller godtgjøres med overtid.

Forhandlingssjef Kristian Mollestad går gjennom bestemmelsene og veiledningen fra de nasjonale partene (Kirkerådet og fagforeningene). Åpent for alle medlemmer.

Meld deg på her

Oppgradert "Min side" i medlemssystemet

"Min side" knyttet til medlemssystemet er oppgradert. Du kan nå enkelt gjøre endringer i dine person- og kontaktopplysninger, se oversikt over tillitsverv og laste ned bekreftelse på medlemskap.

Sjekk om dine opplysninger stemmer her.
Du finner alltid innlogging til "Min side" nederst på alle sider på prest.no

Lønnsforhandlingene 2021

Våren 2021 er det mellomoppgjør i alle tariffområder. Det innebærer tariffoppgjør hvor partene skal bli enige om lønnsøkning for de ansatte.

Offentlig sektor og Spekter
Det er nå brudd i samtlige tariffoppgjør i offentlig sektor (staten og kommunene) og i Spekter helse (helseforetakene). Uenigheten dreier seg om hvor stor ramme partene skal kunne forhandle innenfor. 

I privat sektor endte forhandlingene i år med en ramme på 2,7 %. Fordi lønnsøkningen for ansatte i offentlig sektor og på helseforetakene ble langt lavere enn privat sektor i tariffoppgjøret i 2020, har arbeidstakerorganisasjonene i år krevd en ramme som er høyere enn i privat sektor. 

Samtidig viser anslag at prisveksten i 2021 vil bli på om lag 2,8 %. Det innebærer at en lønnsøkning på 2,7 % vil kunne medføre en reallønnsnedgang (lønnsøkningen dekker ikke prisstigningen på varer og tjenester). Derfor har Unio, som PF er medlem av, gått til brudd i samtlige tariffoppgjør hvor tilbudet har ligget under 2,8 %.

I det statlige området, hvor bl.a. feltprestene hører til, vil det foregå mekling hos Riksmekleren 25.-26. mai. Meklingen i det kommunale tariffområde finner sted til samme tid, mens meklingen mellom Unio og Spekter finner sted 2.-3. juni. 

KA og Virke
Tariffoppgjøret i KA (kirkelig sektor) og i Virke, hvor bl.a. Sjømannskirken hører til, er ikke startet ennå. Forhandlingene i disse tariffområdene kommer først mot slutten av juni. Disse oppgjørene avventer resultatene i det statlige og kommunale oppgjøret. Det betyr at en eventuell streik i stat og kommune kan medføre at tariffoppgjørene i KA og Virke utsettes til høsten. Det vil partene vurdere så snart meklingen i stat, kommune og Spekter er avsluttet.

Klikk her hvis du ikke ønsker at Presteforeningen skal sende deg nyheter og generell medlemsinformasjon.