Vis nyhetsbrevet i nettleser

Nyhetsbrev fra FAPE julen 2021

Presteforeningen vil takke for at du er medlem i vår fagforening, og ønsker deg en velsignet jul og et godt nytt år.

Om Fagutvalget for pensjonister, FAPE

Fagutvalget for pensjonister, FAPE, arbeider med saker som har betydning for pensjonister i Presteforeningen. Dette arbeidet ønsker vi å informere om gjennom regelmessige nyhetsbrev, hvor vi også tar med andre saker som vi tror er av interesse. Nedenfor finner du noen av de sakene som utvalget har arbeidet med det siste året. FAPE har fire ordinære møter i året.

Les mer om FAPE her

Veiledning for pensjonister som gjør tjeneste i kirken

Det er et stort behov for prestevikarer i kirken, og pensjonistene er en viktig ressurs.
I 2019 bidro pensjonister med 75,5 årsverk, og behovet er ikke blitt mindre.

Når vi påtar oss et lønnet oppdrag i kirken, er det viktig å sette seg inn i avtaler og hvilke konsekvenser det har for beregning av pensjon.

FAPE har i samarbeid med Presteforeningens sekretariat laget en «Veiledning til pensjonister som gjør tjeneste i kirken» som du finner via lenken under.

Veiledning til pensjonister som gjør tjeneste i kirken

Ny kirkelig organisering, Den norske kirke

En viktig sak denne høsten har vært å gi innspill i høringsprosessen til ny kirkelig organisering. FAPE har vært med i Presteforeningens beslutningsprosesser. Hele Presteforeningens høringssvar kan du lese på prest.no ved å følge lenken under.

Ny kirkelig organisering – Presteforeningens høringsuttalelse

Julehilsen fra PFs leder, Martin Enstad

Håpet, julen og Østerdalsleden

Sist sommer gikk Martin pilegrim til Nidaros via Østerdalsleden, som er mindre brukt enn den mer kjente over Dovre. Han gjorde seg mange tanker, og noen av disse deler han med oss her. Han skriver blant annet:

"Som prester kan vi bære håp. Fortellingen om Gud som ble menneske handler om dette; en kjærlighet som forsaker, en Gud som søker fellesskap. Historien er ikke forutbestemt. Verden kan forandres fordi vi tror på kjærlighetens Gud, en Gud som skaper handling og gir håp."

Bilde: privat

Les hele brevet fra Martin Enstad her

God jul!

Hilsen fagutvalget for pensjonister i Presteforeningen, FAPE:

Berit Lånke (leder), Dag Dæhlin (nestleder)
Arne Svilosen, Lars Hana (medlemmer).
Jorunn Johnsen (møtende vara).

Medlemsfordeler gjennom Presteforeningen og UNIO

Det er mange fordeler ved å være medlem i Presteforeningen. Det viktigste er trolig det å være endel av en fagforening som vi kan kontakte og som arbeider for vår sak, enten vi er pensjonister eller yrkesaktive. I tillegg er det fremforhandlet avtaler om bank, forsikringstjenester, kjøp av ny bil og drivstoffrabatt, m.m. På prest.no finner du en oversikt over både de fordelene vi har direkte gjennom PF; og gjennom vår hovedsammenslutning Unio. Klikk på lenken under og gå videre derfra.

Mer om alle medlemsfordelene gjennom medlemskap i PF finner du her

Medlemsfordeler hos Nordea Direct

Nordea Direct gir fordelaktige betingelser til våre medlemmer. Presteforeningens pensjonister, som gjerne har bodd lenge i tjenestebolig, kan ha et særlig behov for en god bank, også litt senere i livet enn den vanlige "etableringsalderen". Sjekk her!

Mer om medlemsfordeler gjennom Nordea Direct finner du her

Klikk her hvis du ikke ønsker at Presteforeningen skal sende deg nyheter og generell medlemsinformasjon.